Yöresel Ürünler Dünyasına Hoşgeldiniz - İyi Alışverişler...

Site kullanımına yönelik Genel Ticari Koşullar

Ana Sayfa » Site kullanımına yönelik Genel Ticari Koşullar

“AYAKKABININ ADRESİ.COM ”, sözleşmeye konu olan hizmeti ve/veya Spor Dünyası firmasını ifade eder.

Giriş

AYAKKABININ ADRESİ.COM ’a kullanıcı olarak başvurduğunuz anda, AYAKKABININ ADRESİ.COM ’a kullanmak için aşağıdaki Genel Ticari Koşulları kabul etmiş olursunuz (aşağıda “GTK” olarak adlandırılacaktır).

Bu GTK’lar, kullanıcı ile AYAKKABININ ADRESİ.COM  arasındaki sözleşme ilişkisini düzenler.

Kullanıcı, AYAKKABININ ADRESİ.COM ’nun hizmetlerinden yararlanma ile ilgili sözleşmeyi idari merkezi  HACIMÜTAHİR MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ ESNAF SİTESİ ALTI – A/BLOK NO:64/C EREĞLİ-KONYA

adresinde olan AYAKKABININ ADRESİ.COM ile yapmaktadır.

“AYAKKABININ ADRESİ.COM ”, sözleşmeye konu olan hizmeti ve/veya AYAKKABININ ADRESİ.COM .com internet platformu ile kurucularını ifade eder.

AYAKKABININ ADRESİ.COM  hizmetleri sadece reşit kişilere sunulmaktadır.

Kullanıcı bu GTK’nı, sözleşme yapıldıktan sonra da, AYAKKABININ ADRESİ.COM  web sayfalarında yer alan ilgili linkleri tıklayarak “GTK”nı dilediği zaman çağırabilir, yazdırabilir, indirebilir veya kaydedebilir.

1. Konu

  1. AYAKKABININ ADRESİ.COM web siteleri kayıtlı kullanıcılara aşağıdaki hizmetleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ileride belirleyeceği diğer hizmetleri sunmaktadır: İnternet sitesini incelemek, buradaki makale, video vb. hizmetlerden faydalanmak yapılan yorumları okumak ve izin verilen alanlarda yorum yazmak, görüş paylaşmak ve on –line alışveriş yapmak

2. Tüm üyelere ilişkin genel hükümler

2.1 Üye, AYAKKABININ ADRESİ.COM ’nun %100 erişilebilirliğinin teknik açıdan mümkün olmadığını kabul eder. Ancak AYAKKABININ ADRESİ.COM , AYAKKABININ ADRESİ.COM  web sitelerini mümkün olduğunca kesintisiz erişilebilir tutmak için çaba gösterir. Özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile AYAKKABININ ADRESİ.COM  ‘in etki alanı dışındaki durumlar (örneğin kamu iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri vb.), AYAKKABININ ADRESİ.COM  web sayfalarında kısa süreli arızalara veya hizmetlerin geçici olarak verilememesine neden olabilir.

2.2 Üye AYAKKABININ ADRESİ.COM ’nun portalde ve sunulan hizmetlerde istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapabileceğini, var olan hizmetleri kaldırabileceğini ve yenilerini ekleyebileceğini kabul eder.

2.3 AYAKKABININ ADRESİ.COM , üyelerin şirketlerle ve diğer üyelerle aralarındaki iletişim içeriğine katılmaz. Üyelerin AYAKKABININ ADRESİ.COM  üzerinden yapacakları işlemlere AYAKKABININ ADRESİ.COM  ‘nin katılımı söz konusu olmadığı gibi, AYAKKABININ ADRESİ.COM  işlemlerde taraf da olmaz. Portal üzerinden kurulacak her türlü ilişkiden kaynaklanan işlemlerden üyeler bizzat kendileri sorumludur. Üyenin portal üzerinden yapacağı işlemlerde gerek şirket ile, gerekse diğer üyelerle olan ilişkilerinde AYAKKABININ ADRESİ.COM  sadece iletişim aracını sağlamakta olup bu ilişkilerin içeriğini ve mahiyetini bilmediği gibi bilmesi de beklenemez.

2.4. Kaydetme, kayıtta verilen taahhütler

2.4.1 Üyenin, AYAKKABININ ADRESİ.COM  web sitelerindeki hizmetleri almaya başlamadan önce kendini sisteme kaydetmesi gerekmektedir.

2.4.2 Üye, kayıt sırasında kendisi tarafından verilmiş olan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Üye, üye bilgilerindeki değişikliklerden AYAKKABININ ADRESİ.COM ’yu derhal haberdar etmekle yükümlüdür.

2.4.3 Üye, rumuz veya sanatçı adı kullanamaz.

2.4.4 Üye, kayıt anında reşit olduğunu taahhüt eder.

2.4.5 Başvuru sırasında üye bir şifre seçer. Üye, bu şifreyi gizli tutmayı taahhüt eder. AYAKKABININ ADRESİ.COM , şifreyi üçüncü şahıslara vermeyecek ve üyelerden bu şifreyi hiç bir zaman siteye üye girişi dışında sormayacaktır.

2.4.6 Kayıt işleminin sona ermesiyle üye, AYAKKABININ ADRESİ.COM  web sayfalarının hizmetlerinden yararlanmak için sözleşme yapılması konusunda bir teklifte bulunmuş olacaktır. AYAKKABININ ADRESİ.COM , AYAKKABININ ADRESİ.COM  web sayfalarının kullanımını üyeye açarak üyenin bu teklifini kabul etmiş olur. Bu kabulle birlikte üye ile AYAKKABININ ADRESİ.COM  arasındaki sözleşme yürürlüğe girmiş olur.

2.4.7 Her üye sadece bir kez kaydolabilir ve sadece bir kez üye profili oluşturabilir.

2.4.8 Aşağıdaki eylemler kullanıcılara yasaktır. Bu eylemlerin yapılması durumunda AYAKKABININ ADRESİ.COM  kullanıcının üyeliğini derhal sonlandırarak kullanıcının yüklemiş olduğu tüm içeriği derhal yayından kaldıracaktır. Üye bu durumda herhangi bir tazminat vb. talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

AYAKKABININ ADRESİ.COM  Web sayfalarının kullanımı ile ilişkili olarak mekanizmaların, yazılımların veya yazılı metinlerin kullanılması, ancak kullanıcı, AYAKKABININ ADRESİ.COM  web sitelerinde sunulan hizmetler kapsamında AYAKKABININ ADRESİ.COM  tarafından kullanıma açılmış arabirimleri veya yazılımları kullanabilir.

Bu işlem, AYAKKABININ ADRESİ.COM  web sitelerindeki hizmetlerin usulüne uygun olarak kullanılması için gerekli olmadığı sürece bloke etmek, üstüne yazmak, modifiye etmek, kopyalamak, “Robot/Crawler” arama motorları teknolojisi kullanılarak kopyalamak, AYAKKABININ ADRESİ.COM  web sayfalarının usulüne uygun biçimde kullanılması için gerekli değildir ve bu nedenle de kesinlikle yasaktır.

AYAKKABININ ADRESİ.COM  alt yapısının işlevselliğini etkilemeye, özelikle de aşırı derecede yük bindirmeye uygun olan her türlü işlem yasaktır.

Üye Sitede yer alacak profil oluşturma, yazışma ve benzeri başlıklara ilişkin alanları yalnızca bu alanların kullanım amacıyla bağlantılı mesaj ve materyal göndermek amacıyla kullanmayı ve bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte kullanımlarını aşağıda sayılan sonuçları doğuracak biçimde gerçekleştirmeyeceğini kabul , beyan ve taahhüt eder. Üyenin siteyi kullanımı sırasında aşağıda örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyelerı rahatsız edici davranışlarda bulunması AYAKKABININ ADRESİ.COM ’a üyenin sözleşmesini derhal feshetme hakkı verir. Üye bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi AYAKKABININ ADRESİ.COM ’nun bu durumda üyenin AYAKKABININ ADRESİ.COM  sitelerine yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkına sahip olduğunu ve bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Portalın kullanımı sırasında üyenin gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ettiği hareketler bu sayılanlarla sınırlı olmamak ve örnekleyici olmak kaydı ile şunlardır:

  • a) T.C. Anayasa ve Kanunlarına aykırı davranışlarda bulunmak, bu itibarla hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlar,
  • b) AYAKKABININ ADRESİ.COM  web sitelerinin veya diğer kullanıcıların içeriklerinin yayınlanması ve kamuya açılması,
  • c) Yürürlükte olan Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hareketlerde bulunmak,
  • d) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, markalar mevzuatı ve yürürlükteki rekabet mevzuatına aykırı işlemler yapmak.

3. AYAKKABININ ADRESİ.COM  Web sayfalarındaki hizmetlerin değiştirilmesi

AYAKKABININ ADRESİ.COM , sunulmakta olan hizmetleri, değiştirme veya bunlardan farklı hizmetleri sunma hakkını saklı tutar.

4. Sözleşmenin sona ermesi

4.1 üye üyeliği her zaman ve neden belirtmeden feshedebilir. Feshi ihbara gerek yoktur, üyelik sonlandırılması internet sitesindeki yazılım kullanılarak yapılabilir. Feshi ihbarda kullanıcı adının ve AYAKKABININ ADRESİ.COM  web sitelerinde kayıtlı bir e-posta adresinin belirtilmesi gereklidir.

4.2 AYAKKABININ ADRESİ.COM  üyenin kendisini zarara uğratacak ve zor durumda bırakacak her türlü eylemi sonucunda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örnek olarak aşağıda sunulmuş olan durumlarda üyenin üyeliğine derhal son verebilir:

Üye tarafından yasal mevzuata uyulmaması,

Üyenin sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi,

AYAKKABININ ADRESİ.COM  web sitelerinde sunulmakta olan hizmetlerin imajının üyenin mevcudiyeti nedeniyle önemli ölçüde olumsuz etkilenmesi (örneğin üyenin kaydolmasından sonra, kendisinin kasten işlediği bir suçtan dolayı ceza almış olduğunun ortaya çıkması),

Üyenin, güvenlik güçleri veya yargı organları tarafından izlenmekte olan örgüt, kişi, vakıf, dernek veya cemaatlerin veya onların yöntemlerinin ya da faaliyetlerinin tanıtımını yapması,

Üyenin bir veya daha fazla üyeye zarar vermesi veya

Üyenin bir yasa dışı örgüte veya tarikata veya Türkiye’de tartışmalı bir topluluğa üye olması.

4.3 4.2. maddeye göre önemli bir nedenin mevcudiyeti durumunda AYAKKABININ ADRESİ.COM , 6.3. maddeye göre fesih hakkından bağımsız olarak üyeye karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:

  • Kullanıcıya ait içeriklerin silinmesi,
  • İhtar hakkı,
  • AYAKKABININ ADRESİ.COM  web sitelerinin hizmetlerine erişimin önlenmesi.

5. üye içerikleri, verileri ve/veya bilgilerine ilişkin sorumluluk

5.1 AYAKKABININ ADRESİ.COM , üyelerin sunduğu içerikler, veriler ve/veya bilgiler ile bağlantılı web sitelerinin içerikleri için sorumluluk üstlenmez. AYAKKABININ ADRESİ.COM  özellikle bu içeriklerin doğruluğunu, belli bir amacı yerine getirdiklerini veya böyle bir amaca hizmet edebileceklerini garanti etmez.

5.2 üye, AYAKKABININ ADRESİ.COM  web sitelerinin yasaları veya sözleşme hükümlerini ihlal eder şekilde kullanıldığını fark ettiğinde bunu, kayıtta kullandığı e-posta adresini kullanarak bildirebilir.

6. Veri koruma

AYAKKABININ ADRESİ.COM , üyelerin kişilikleri ile ilgili olarak AYAKKABININ ADRESİ.COM ’na aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının üyeler için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle AYAKKABININ ADRESİ.COM , ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır (Türk Veri Koruma Yasaları, Avrupa Veri Koruma Yönergeleri ve burada uygulanabilecek diğer tüm yasal bilgi koruma mevzuatı). AYAKKABININ ADRESİ.COM , üyelerle ilgili bilgileri özellikle yetkisiz üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.

AYAKKABININ ADRESİ.COM  5651 sayılı yasa gereği üyelerinin trafik verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır. Üye yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. AYAKKABININ ADRESİ.COM  bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder.

7. Son hükümler

7.1 AYAKKABININ ADRESİ.COM  bu GTK’ı, her zaman, neden belirtmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. AYAKKABININ ADRESİ.COM , GTK üzerinde yapılan değişikliklerden üyeye zamanında haber verecektir. Üye, yeni GTK’nın geçerliliğine, kendisine haber verildikten sonra iki (2) hafta içerisinde itiraz etmediği takdirde, yeni GTK, üye tarafından kabul edilmiş sayılır. AYAKKABININ ADRESİ.COM  üyeye yapacağı bildirimde itiraz hakkı ve itiraz süresinin önemiyle ilgili bilgi verecektir.

7.2 Başka bir mutabakat söz konusu değilse, üye, tüm açıklama ve beyanlarını AYAKKABININ ADRESİ.COM ’e e-posta olarak aktarabilir veya e posta gönderebilir. AYAKKABININ ADRESİ.COM  kullanıcıya yapacağı beyan ve açıklamaları, e-posta olarak veya kullanıcının kendi kullanıcı hesabında belirtirmiş olduğu şekilde faks veya mektup vasıtası ile iletebilir.

7.3 Bu GTK’nın münferit düzenlemeleri geçersiz olur veya gelecekte geçersiz hale gelecek olursa, bundan diğer düzenlemeler etkilenmeyecektir. Sözleşme tarafları, geçersiz duruma gelmiş bir düzenlemeyi, düzenleme içeriğini ekonomik olarak arzu edilen anlam ve amaca en yakın olan bir düzenleme ile değiştirmeyi taahhüt ederler. Bu, mealen sözleşmedeki boşluklar için de geçerlidir.

7.4 İfa yeri, AYAKKABININ ADRESİ.COM ’in merkezinin bulunduğu yerdir.

7.5 Yetkili mahkeme, yasal olarak geçerli olduğu sürece, AYAKKABININ ADRESİ.COM ’in merkezinin bulunduğu yer için yetkili olan mahkemedir.